การฝึกอบรม FURUKAWA TRAINING ให้กับสถานศึกษา (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ Email : support@fecsa.co.th หรือ โทร 02-105-4057

       
 
เนื้อหาการฝึกอบรม
   
 
Furukawa Data Cabling System สำหรับนักศึกษา

เนื้อหา การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นทางด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีของสายสัญญาณ
และการประยุกต์ใช้ในงานเครือข่าย LAN การติดตั้งในบ้าน, อาคารสำนักงาน
และอื่น ๆ ตามมาตรฐาน EIA/TIA
   
วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ในเรื่องโครงสร้างทางเทคโนโลยีของสายสัญญาณและการประยุกต์
ใช้งาน ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตราฐาน EIA/TIA และให้นักศึกษาสามารถติดตั้งสาย LAN เบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง
   
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงาน IT, นักเรียน-นักศึกษา


 
 
       
 
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์


                 
    บริษัทใน กลุ่ม ฟูรูคาวา อิเล็คทริค     ช่องทางบริการด่วน   บริการลูกค้า  
  Furukawa Electric Co., Ltd. (Japan)     การรับประกันสินค้า   โทร : (662) 105-4057  
  Furukawa Electric LatAm (Brazil)     การฝึกอบรม   แฟกซ์ : (662) 632-1080  
  OFS Fitel, LLC. (USA)     ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ   อีเมล์ : support@fecsa.co.th  
  FITEL (Global Site)     ตัวแทนผู้ติดตั้งที่ผ่านการรับรอง   แผนที่ : FECSA  
  Furukawa Electric Europe Ltd     ระบบการบริหารจัดการสำหรับผู้ติดตั้ง   ข้อมูลเพิ่มเติมทางโซเชียล  
  Furukawa (Thailand) Co.,Ltd.  
Opportunities for Furukawa Accredited System Integrators and Installer  
 
 
 
Furukawa Electric Communications Southeast Asia Ltd.
191 Silom Complex Building, Unit C, 16th Fl., Silom Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok. 10500 Thailand.
Tel : +66 (0) 2-105-4057  Fax: +66 (0) 2632-1080