ข่าวสารอัพเดท (News Update)

   
  ความท้าทายของโรงพยาบาลอัจริยะในโลกยุคหลังการแพร่ระบาด

 
 
โรงพยาบาลอัจฉริยะใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างคลอบคลุมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลและประสบการณ์ของผู้ป่วย
ไปพร้อมกับการช่วยลดต้นทุน

การเริ่มใช้งานเทคโนโลยี การทำให้เป็นดิจิทัล และระบบอัตโนมัติกำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง ในด้านการให้บริการด้านสุขภาพก็เช่นกัน

สิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้ให้บริการ เรื่องนี้ได้ถูกเน้นย้ำโดย Magno Fugisava ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Furukawa Electric ซึ่งเห็นว่า ขณะนี้เราสามารถรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ากับสิ่งที่เรียกว่าโรงพยาบาลอัจฉริยะได้แล้ว  เทคโนโลยีสามารถขับเคลื่อนองค์ประกอบต่าง ๆ ของการดูแลสุขภาพได้หลากหลาย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ การรักษาแบบแม่นยำ การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (AR -VR) การแพทย์แบบจีโนมิกส์ การแพทย์ทางไกล และอื่น ๆ 

ผู้บริหารต่างเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้นั้น ได้รับแรงผลักดันจากความจำเป็นเร่งด่วน (เช่น การควบคุมต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ) และจากเป้าหมายระยะยาว (โดยเฉพาะความแม่นยำและผลลัพธ์ที่ดีกว่า)

โรงพยาบาล 4.0 เหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการที่แข็งแกร่งของเทคโนโลยี พร้อมกันนี้พวกเขากำลังสร้างหมุดหมายการเปลี่ยนแปลงของภาคการรักษาพยาบาลไปสู่ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์ดิจิทัลและกระบวนการต่าง ๆ ที่มีการใช้ข้อมูลขั้นสูงขึ้น

จากการศึกษาของ "Deloitte Insights 2021 Global Health Care Outlook" ได้มีการคาดการณ์เทรนด์ต่าง ๆ ที่จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศด้านสุขภาพทั่วโลก ซึ่งคาดว่าการใช้จ่ายด้านสุขภาพทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 3.9% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2020-2024 อัตราการเติบโตนี้เร็วกว่า การเติบโตในอัตรา 2.8% ตามที่เคยบันทึกไว้ในปี 2015-2019 เป็นอย่างมาก

ในทำนองเดียวกัน Fugisava ยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หมายถึง ความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับสถาบันด้านสุขภาพ ทั้งนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การให้บริการผ่านเครือข่าย (Cloud Computing) เทคโนโลยี 5G ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูล Big Data การพิมพ์ 3 มิติ การจัดเก็บข้อมูลในแพลตฟอร์ม (DaaP) และ การเชื่อมต่อการแพทย์กับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet of Medical Things : IoMT) กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนสถานพยาบาลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึง คือ วิธีการใหม่ ๆ ในการให้บริการต้องได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่เชื่อถือได้ แข็งแกร่ง ยั่งยืน และปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ นั่นหมายถึงต้องมีการเชื่อมต่อที่มั่นคงและปลอดภัย ให้ตรงตามความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่

ตามรายงานของผู้จัดการด้านการตลาดของ Furukawa Electric สถาบันด้านสุขภาพจะต้องลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่ระบบดิจิทัลในระดับที่มีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการนำโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้มาใช้ ซึ่งต้องมีความจุที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงเวชระเบียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ เนื่องจากโรงพยาบาลต้องจัดการระบบต่าง ๆ มากมายและเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ

ยังมีอีกหลายแห่งในโลก ที่เมืองทั้งเมืองได้รับการออกแบบใหม่ด้วยคุณสมบัติ "อัจฉริยะ" โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเต็มที่ จึงเป็นเรื่องปกติที่เมืองเหล่านี้จะหมายรวมถึงโรงพยาบาลอัจฉริยะที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต โรงพยาบาล 4.0 เหล่านี้รวมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการออกแบบ และการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ตลอดจนประสิทธิภาพของผลลัพธ์และการลดต้นทุน 

เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่เพียงแต่นำไปใช้ในการปรับปรุงการดูแลคนไข้ภายในโรงพยาบาลอัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อเชื่อมโยงโรงพยาบาลกับระบบนิเวศการให้บริการด้านสุขภาพในวงกว้าง ซึ่งถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะมีบทบาทสำคัญแต่ก็ยังมีความสำคัญน้อยกว่า

สุดท้าย ความท้าทายสำหรับโรงพยาบาลแห่งอนาคตในภูมิภาคนี้คือการเอาชนะปัญหาหลักที่สถานบริการสุขภาพต้องเผชิญเมื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันแก่วงการสุขภาพ (disruptive technology) ซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นต่อต้นทุน 

แม้จะมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า แต่ผลประโยชน์ระยะยาวก็นับว่าคุ้มค่า การทำงานอันชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน อีกทั้งยังปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัล ในท้ายที่สุด เราจะเห็นว่าประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มีต่อการทำงานของทีมแพทย์ ได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น ในระบบนิเวศทั้งหมดภายใต้แนวคิดใหม่ของการแพทย์ดิจิทัล
 
     


                 
    บริษัทใน กลุ่ม ฟูรูคาวา อิเล็คทริค     ช่องทางบริการด่วน   บริการลูกค้า  
  Furukawa Electric Co., Ltd. (Japan)     การรับประกันสินค้า   โทร : (662) 105-4057  
  Furukawa Electric LatAm (Brazil)     การฝึกอบรม   แฟกซ์ : (662) 632-1080  
  OFS Fitel, LLC. (USA)     ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ   อีเมล์ : support@fecsa.co.th  
  FITEL (Global Site)     ตัวแทนผู้ติดตั้งที่ผ่านการรับรอง   แผนที่ : FECSA  
  Furukawa Electric Europe Ltd     ระบบการบริหารจัดการสำหรับผู้ติดตั้ง   ข้อมูลเพิ่มเติมทางโซเชียล  
  Furukawa (Thailand) Co.,Ltd.  
Opportunities for Furukawa Accredited System Integrators and Installer  
 
 
 
Furukawa Electric Communications Southeast Asia Ltd.
191 Silom Complex Building, Unit C, 16th Fl., Silom Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok. 10500 Thailand.
Tel : +66 (0) 2-105-4057  Fax: +66 (0) 2632-1080